Przedszkole integracyjne wady i zalety

Przedszkole integracyjne wady i zalety

Mianem przedszkoli integracyjnych określa się placówki, do których uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i takie, które borykają się z różnego rodzaju chorobami czy zaburzeniami. Jakie są ich główne zalety i wady?

Jednym z atutów przedszkoli integracyjnych są mniejsze grupy niż w przypadku tradycyjnych placówek przedszkolnych. W znaczącej części przypadków, składają się one z nie więcej niż kilku maluchów. Kluczową kwestią są tutaj stosowne proporcje — dzieci z niepełnosprawnością nie mogą stanowić więcej niż 1/3 całości grupy. Opiekę sprawuje tu przeważnie 2 opiekunów.

Kolejna zaleta przedszkoli integracyjnych to fakt, iż poza klasycznymi zajęciami ogólnorozwojowymi odbywają się tu także różnego rodzaju spotkania z psychologami, logopedami, rehabilitantami czy pedagogami specjalnymi. Zdrowe dzieci, obserwując swoich kolegów i koleżanki, uczą się w ten sposób akceptacji, tolerancji, szacunku empatii i umiejętności niesienia bezinteresownej pomocy. Przedszkola integracyjne sprzyjają rozwojowi społecznemu emocjonalnemu wszystkich uczęszczających do nich maluchów.

Czy takie placówki mają jakiekolwiek wady? Niepokoje i obawy rodziców wynikają przeważnie z wiedzy na temat tego, jak funkcjonują tego typu placówki. Bardzo często boją się oni również inności uczęszczających do nich dzieci. Spora część opiekunów nie wie, czym przedszkole integracyjne różni się od specjalnego, myląc je ze sobą. Do pierwszego z nich uczęszczają dzieci zdrowe oraz z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, do drugiego — wyłącznie te chore. Co więcej, w placówkach specjalnych do czynienia mamy ze zmodyfikowanym programem nauczania, który jest dopasowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych znajdujących się pod opieką pedagogów specjalnych — tyflopedagogów, surdopedagogów czy oligofrenopedagogów). Jeżeli chodzi o koszty przedszkoli integracyjnych, są one zbliżone do kosztów, jakie należy ponieść posyłając swoje dziecko do placówki publicznej.

Dodaj komentarz