Przedszkole steinerowskie

Przedszkole steinerowskie

Wybierając przedszkole dla dziecka, do wyboru mamy między między innymi placówki stosujące metodę steinerowską. Czym charakteryzuje się ta alternatywna, wzbudzająca niemało kontrowersji technika nauczania?

Pedagogika steinerowska zapoczątkowana została przez Rudolfa Steinera na przełomie XIX i XX wieku, kiedy do intensywnie rozwijały się reformatorskie ruchy pedagogiczne. Zakład on konieczność uprzedmiotowienia dzieci w procesie edukacyjnym oraz wychowawczym oraz skupienie się na ich indywidualnych możliwościach, potrzebach i cechach psychiki. Steiner szczególną uwagę zwracał na rytm oraz powtarzalność na poszczególnych etapach rozwoju.

Cechą charakterystyczną przedszkoli prowadzonych w nurcie steinerowskim jest to, że brak jest tu miejsca na tradycyjnie rozumianą naukę. Wynika to z tego, że do 7 roku życia dzieci poznają świat poprzez niczym nie skrępowaną, twórczą zabawę, kreatywne działania artystyczne, obserwowanie oraz naśladowanie. Kluczową rolę odgrywa wówczas rozwój fizyczny oraz zmysłów, a także kształtowanie indywidualnych cech osobowości.

W przedszkolach steinerowskich rola nauczyciela ogranicza się do delikatnych sugestii, czuwania oraz dawania maluchom dobrego przykładu. Najstarsi uczniowe pełnią rolę ich pomocników.

W tego typu placówkach, dzieci trzyletnie, czteroletnie oraz pięcoletnie znajdują się w jednej grupie. Takie rozwiązanie ma za zadanie stymulować oraz ułatwiać rozwój najmłodszych. Starsze dzieci są natomiast ten sposób wzmacniać poczucie własnej wartości, poznając jednocześnie korzyści z bycia pomocnym. W przedszkolach stosujących metodę steinerowską grupy są skonstruowane w taki sposób, by imitowały one domowe relacje pomiędzy rodzeństwem. Bawiąc się wspólnie, dzieci mają okazje wcielać się w różne role, co przygotowuje ich do wejścia w role społeczne.

Zabawy w przedszkolach steinerowskich opierają się w całości na fantazji maluchów. Bawią się one tym, co zrobią same z dostarczonych im naturalnych, wysokiej jakości materiałów. Króluje tu papier, drewno, glina, kamienie oraz wiklina.

Dodaj komentarz