Jak zostać ratownikiem medycznym?

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Ratownik medyczny jest osobą, która w znaczącej części przypadków pojawia się na miejscu wypadku jako pierwsza. Do jej zadań należy udzielenie pierwszej pomocy i przeprowadzenie wywiadu z osobą poszkodowaną tak, aby być w stanie przekazać niezbędne informacje lekarzom. Jakie wymagania należy spełnić, by móc wykonywać ten zawód?

Ratownik medyczny – jak zacząć? Chcąc zostać ratownikiem medycznym, należy dostać się do studium policealnego albo na wydział nauki o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego. Podczas pierwszego roku nauki studenci odbywają zajęcia teoretyczne z fizjologii, anatomii, psychologii oraz patologii, które w przyszłości pozwolą im na rozpoznawanie stanów przewlekłych oraz nagłych. O tych drugich uczą się oni w kolejnych 2 latach trwania kursu.

Drugi oraz trzeci rok to poszerzane wiedzy z zakresu stanów nagłych w specjalnościach takich, jak kardiologia, laryngologia, okulistyka, pediatria oraz interna. Niezwykle ważne jest tutaj także postępowanie w nagłych schorzeniach oraz urazach narządu ruchu.

Kolejny etap stanowi położnictwo oraz ginekologia, gdzie studenci uczą się odbierania nagłych porodów.

Kluczowy etap nauki to blok pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego, który to trwa przez cały okres studiów. Każdy ze studentów to perfekcji opanować musi algorytmy wykorzystywane przy wielonarządowym urazie czy zatrzymaniu krążenia.

Część z egzaminów przeprowadzanych jest z zastosowaniem technik psychologicznych, co ma na celu sprawdzenie, czy przyszli ratownicy medyczni są w stanie poradzić sobie z pracą pod dużą presją.

Osoby wykonujące ten zawód pracują nie tylko w karetkach, lecz również na izbach przyjęć szpitala z oddziałem ratunkowym. Spora część osób, po zakończeniu studiów zostaje dyspozytorami, którzy to specjalizują się w pracy w nagłych przypadkach i są w stanie ocenić, czy w danej sytuacji niezbędne jest wysłanie karetki pogotowania. Ratownicy medyczni zajmować mogą się także przeprowadzaniem szkoleń uczniów czy pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ile zarabia ratownik medyczny? Jeśli chodzi o zarobki ratowników medycznych to uzależnione są one zarówno od miejsca pracy, jak i od regionu czy liczby dyżurów. Średnia pensja ratownika medycznego wynosi 2200 złotych.
Autor: Portal pielęgniarek i położnych

Dodaj komentarz